داستان کوتاه ما

ما با شما حرف مگویی نداریم!

اما بی تعارف، اغلب با خودمان حرف مگو زیاد داریم. از چه جهت؟

از این جهت که بسیاری از ما به آنچه درون بدنمان و حتی ذهنمان می‌گذرد بی‌توجه هستیم. تعداد زیادی از مشکلات و بیماری‌ها به صورت دفعی و یک‌مرتبه برای ما رخ نمی‌دهند و روند پدیدار شدن آن‌ها تدریجی است، از طرفی امکان و مراجعات مکرر به پزشک، انجام آزمایشات متعدد و مداوم نیز وجود ندارد.

اما ما در قبال آن‌ها چه می‌کنیم؟ اصلا فکر می‌کنیم؟

ادامه مطلب