مبنای عملکرد تیم ما، به‌کارگیری ترکیبی از علم ، تجربه و تکنولوژی، هم راستا با درخواست و نیاز مردم، در چارچوب اهداف مجموعه نبض است.

امیرمحمد کریمی

مسئول بخش علمی

دانشجوی پزشکی مقطع کارآموزی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

بهمن منصوری

مدیر محصول

دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

تخصص : کنترل، پردازش سیگنال، هوش مصنوعی

مهدی ختمی

مدیر فنی (بخش مکانیک)

دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

تخصص : مکاترونیک

آرمین کریمی

بنیان‌گذار و مدیرعامل

دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

تخصص : ساخت و تولید

سابقه فعالیت در زمینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار، شناخت بازار و فروش

محمد منصوری

مسئول تحقیق و توسعه

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیر

تخصص: تحقیق و شناخت عملکرد سیستم های نو

سعید دیاری

مدیر فنی (بخش الکترونیکی)

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیر

سابقه ی انجام پروژه های مختلف الکترونیک و هوشمند سازی


سهیل اصغری

طراح

فارغ التحصیل معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد حسین ضرغامی

سرپرست بخش فنی

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه شهید رجایی

تخصص: طراحی مدارهای الکترونیکی

امید زاهد

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

تخصص: پردازش سیگنال