nabz Roadmap02

مراحل همکاری با صاحبان ایده

در این مرحله ما به شما کمک می‌کنیم تا از ابعاد مختلفی، به ایده خود نگاه کرده و جنبه‌های بیشتری را در مورد امکان‌سنجی ساخت و قابلیت تجاری سازی آن، در نظر بگیرید.

اگر در مرحله اول طرح از نظر قابلیت تجاری شدن مورد تایید قرار گرفت، با توجه به در خواست شما و توافق فی ما بین می‌توانیم در تولید نمونه اولیه محصول کمکتان کنیم.

پس از ساخت نمونه اولیه لازم است که محصول مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد. این آزمایش‌ها محصول را هم از لحاظ فنی و عملکردی و هم از لحاظ پذیرش بازار و خواست مشتریان مورد بررسی قرار می‌دهد. مسلم است در این مرحله شاید لازم باشد تغییراتی عمده در طراحی محصول اعمال گردد. تیم نبض نیز می‌تواند در این مرحله کنار شما باشد و در تسهیل اجرای آن یاریتان دهد.

یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد هر محصول قیمت‌گذاری و نحوه ورود به بازار برای تبلیغ و فروش آن است. ما در این مرحله نیز می‌توانیم با شما همفکری کنیم.