مجله نبض

کاربرد نانو در پزشکی - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
درمان آریتمی قلبی با CRISPR - Cas9 - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
هوش مصنوعی ( AI ) چگونه به ما کمک می‌کند تا نوار قلبی ( ECG ) را تفسیر کنیم! - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
جدیدترین تکنولوژی ها در درمان بیماری های قلبی و عروقی در سال 2020 - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
تحول سنسورهای پوشیدنی و برنامه هوش مصنوعی ( نظارت بر بیماران قلبی ) - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
جدیدترین فناوری های اکوکاردیوگرافی با هوش مصنوعی - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
تاریخچه الکتروکاردیوگرافی (نوارقلب) - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
آنژیوپلاستی چیست؟ - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
مراحل انجام آنژیوگرافی - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
آنژیوگرافی چیست؟ - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
تاریخچه آنژیوگرافی - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
تاریخچه گوشی های پزشکی و سیر تکامل آن ها - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی