مجله نبض

نمونه های تقسیر نوارقلب ECG یا EKG - نبض هوشمند سلامت مقالات تخصصی
تفسیر نوار قلب (ECG یا EKG) - نبض هوشمند سلامت مقالات تخصصی
تست‌های تشخیص بیماری‌های قلبی عروقی - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی
چگونه لید‌های (نوار قلب) دستگاه الکتروکاردیوگرام (EKG) را وصل کنیم؟ - نبض هوشمند سلامت مقالات تخصصی
سکته قلبی را بهتر بشناسیم! بهترین دفاع پیشگیری است - نبض هوشمند سلامت مقالات تخصصی
هوش مصنوعی ( AI ) چگونه به ما کمک می‌کند تا نوار قلبی ( ECG ) را تفسیر کنیم! - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
تاریخچه الکتروکاردیوگرافی (نوارقلب) - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی