مجله نبض

علائم حیاتی (دما، نبض، نرخ تنفس و فشار خون) و نحوه ارزیابی و اندازه گیری آن ها - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی
اقدامات اولیه سکته قلبی - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی
درمان آریتمی قلبی با CRISPR - Cas9 - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی
تحول سنسورهای پوشیدنی و برنامه هوش مصنوعی ( نظارت بر بیماران قلبی ) - نبض هوشمند سلامت تکنولوژی