مجله نبض

علائم حیاتی (دما، نبض، نرخ تنفس و فشار خون) و نحوه ارزیابی و اندازه گیری آن ها - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی
تست‌های تشخیص بیماری‌های قلبی عروقی - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی
سکته قلبی را بهتر بشناسیم! بهترین دفاع پیشگیری است - نبض هوشمند سلامت مقالات تخصصی
نحوه اندازه گیری فشار خون - نبض هوشمند سلامت مقالات عمومی