طلوع معاینه فیزیکی مدرن، آنچه که ما الان می‌شناسیم، در سال 1761 بود؛ هنگامی که Leopold Aenenbrugger اولین بار دَق را در رساله ای به زبان لاتین با عنوان Inventum Novum یا کشفی جدید شرح داد. از آن زمان تا به امروز، معاینه‌ی فیزیکی، بخش مهمی از مراقبت از بیماران را تشکیل می‌دهد. به کمک یک معاینه‌ی فیزیکی کامل و دقیق می‌توان نه تنها به تشخیص درست بیماری‌ها رسید و جان و سلامتی انسان‌ها را تضمین کرد بلکه می‌تواند در کاهش هزینه‌های بیماران تاثیر قابل توجهی بگذارد.

در این بخش، مطالب علمی برای بهبود مهارت‌های بالینی در شش موضوع سمع قلبی، سمع ریوی، تفسیر الکتروکاردیوگرام (نوار قلب)، تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه، فشار خون و اسپیرومتری تهیه شده است. هدف ما این است که در کنار تجربه‌تان از محصولات نبض، تجربه‌ی با ارزش دیگری را برای شما فراهم کنیم تا هرچه بیشتر از مسیری که در آن هستید، لذت ببرید.