سمع قلبی

سمع قلبی یکی از مهارت‌های بالینی بسیار مهم است که نه تنها در تشخیص بیماری‌های قلبی بلکه در انواع دیگری از بیماری‌ها نیز کمک‌کننده است. محتوای علمی که برای یادگیری این مهارت تهیه شده است، شامل موضوعاتی است که در زیر ارائه شده است. علاوه بر این موضوعات، شما می‌توانید به مجموعه‌ی کامل صوتی از انواع صداهای قلبی طبیعی و بیماری‌ها، دسترسی داشته باشید. این مجموعه در حال حاضر شامل، 93 نمونه‌ی صدای قلبی است.

  • نحوه‌ی سمع قلبی صحیح
  • صدای قلبی طبیعی (صدای اول و دوم قلبی – S1 و S2)
  • صدای سوم و صدای چهارم قلبی (S3 و S4)
  • سوفل‌ها سیستولیک و سوفل‌های دیاستولیک و سایر صداهای اضافه قلب
  • سمع قلبی در بیماری‌های دریچه‌ای قلبی
  • سمع قلبی در بیماری‌های مادرزادی قلبی-عروقی
یادگیری سمع قلبی

در این بخش شما می‌توانید به مجموعه علمی که برای یادگیری شما در موضوع سمع قلبی تهیه شده است، دسترسی داشته باشید.

نمونه های سمع قلبی

در این بخش شما می‌توانید به مجموعه‌ی صوتی از انواع صداهای قلبی (طبیعی و غیر طبیعی) به همراه توضیحات آن‌ها دسترسی داشته باشید.