آنومالی ابشتین

Ebstein's Anomaly

آنومالی ابشتین نوعی ناهنجاری قلبی مادرزادی است که در آن جابه‌جایی قسمت فوقانی لیفلت‌های سپتال و خلفی دریچه‌ی تری‌کاسپید دیده می‌شود و باعث می‌شود بخشی از دهلیز راست، جزوی از بطن راست شود و ریتم انقباضی همزمان با بطن راست داشته باشد. به همین علت در زمان سیستول و انقباض بطن‌ها، بخشی از دهلیز راست نیز منقبض شده و خون را به دهلیز راست بازمی‌گرداند و منجر به بروز علائم نارسایی دریجه سه لتی می‌شود. در این نمونه‌، در محل سمع ناحیه‌ی سه‌لتی صدای اول قلب به دلیل ضخیم شدن لت‌های دریچه سه لتی افزایش می‌یابد. صدای دوم قلب نرمال است. یک سوفل مستطیلی شکل به علت برگشت خون از دریچه سه لتی همه سیستول را پر می‌کند. Opening Snap در 100 میلی‌ثانیه در دیاستول ایجاد می‌شود و به دنبال آن سوفلی کاهشی-افزایشی به علت تنگی دریچه میترال شنیده می‌شود. همه‌ی این موارد، ناشی از جا‌به‌جایی دریچه‌ی سه لتی به پایین و به داخل بطن راست هستند.