صداهای ریوی چه‌طور به وجود می‌آیند؟

Lungs Function and Pulmonary Sounds

عمل اصلی سیستم تنفسی، تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن بین آلوئول‌ها و گردش خون ریوی است. در طی دم، هوا با عبور از مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، در نهایت به آلوئول‌ها می‌رسد. هر آلوئول توسط تعداد بی‌شماری مویرگ احاطه شده است. همزمان با خروج کربن دی‌اکسید از خون، اکسیژن از مویرگ‌های مجاور آلوئول‌ها وارد خون می‌شود. با این وجود، ریه‌ها در مقایسه با عملکردی که دارند، ارگان نسبتاً ساکتی هستند. یک استوتوسکوپ می‌تواند به ما در سمع دقیق صداهای ریه کمک کند. صداهایی طبیعی مثل تراکئال، برونشیال، وزیکولار و برونکووزیکولار که در اثر عبور هوا از درون مجاری تنفسی به وجود می‌آیند، با به کار بردن یک استوتوسکوپ به خوبی سمع می‌شوند. در یک طبقه‌بندی مشخص از صداهای ریه، صداهای آوایی دومین نوع از صداهای ریوی هستند. برونکوفونی، اگوفونی و پکتوریلوکی نجوایی ارتعاشات تولید شده ناشی از صحبت کردن هستند که توسط درخت تراکئوبرونشیال به دیواره‌ی قفسه‌ی سینه منتقل شده و قابل سمع هستند. این دسته‌بندی با اضافه شدن صداهای نابه‌جایی نظیر کراکل‌ها و ویزها به پایان می‌رسد. این صداهای اضافی می‌توانند همراه با صداهای ریوی طبیعی و غیرطبیعی شنیده شوند. برای شناخت بهتر این صداها، با ما در این سفر علمی همراه باشید.