پکتوریلوکیِ نجواییِ طبیعی

Whispered Pectoriloquy - Healthy

زمانی که بیمار "1-2-3" را زمزمه می‌کند، صداهایی با فرکانس بالا یا حروف صدادار کوتاه تولید می‌شوند که در طول ریه طبیعی محو شده و شنیده نمی‌شوند. از بیمار بخواهید تا چند بار "1-2-3" را در حین سمع قفسه‌ی سینه تکرار کند. در سمع ریه طبیعی، با اَدای "1-2-3"، صدایی شنیده نخواهد شد. این صدا را با صدای "پکتوریلوکیِ نجواییِ غیر طبیعی" مقایسه کنید.