سمع ریوی

سمع ریوی یکی از معاینات رایج در علوم پزشکی است. همانند سمع قلبی، سمع ریوی نیز در تشخیص انواعی از بیماری‌های ریوی و قلبی بسیار موثر است. آشنایی با سمع ریوی، می‌تواند جان بیماران را در شرایط تهدید‌کننده‌ی حیات نجات دهد. در این بخش شما با روش صحیح سمع ریوی، صداهای طبیعی و صداهای غیرطبیعی ریوی آشنا خواهید شد و نهایتا با معاینات مربوط به سمعی که شاید کمتر با آن آشنا باشید، را فرا خواهید گرفت. علاوه بر این،‌ مجموعه‌ی صوتی کاملی شامل 25 صدای ریوی را تهیه کرده‌ایم که شما می‌توانید به آن‌ها دسترسی کامل داشته باشید.

یادگیری سمع ریوی

در این بخش شما می‌توانید به مجموعه علمی که برای یادگیری شما در موضوع سمع ریوی تهیه شده است، دسترسی داشته باشید.

نمونه های سمع ریوی

در این بخش شما می‌توانید به مجموعه‌ی صوتی از انواع صداهای ریوی (طبیعی و غیر طبیعی) به همراه توضیحات آن‌ها دسترسی داشته باشید.