برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از سوفل دکرشندو یا کاهشی است که در اوایل دیاستول آغاز می‌شود. صداهای اول و دوم قلبی طبیعی هستند. این صدا فرکانس بالایی دارد.

Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Erbs-point
نقطه‌ی ارب
Diaphragm
دیافراگم
Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Erbs-point
نقطه‌ی ارب
Diaphragm
دیافراگم
Patient