برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک سوفل بلند در ابتدای سیستول است. موج این صدا ظاهری لوزی‌شکل دارد. این سوفل که حاصل جریان خون آشفته در آئورت است، صدایی آهنگین دارد.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated