برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در اوایل دیاستول یک کلیک تخلیه‌ی آئورتی و به دنبال آن یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل وجود دارد. این صدا فرکانسی متوسط داشته و با بدتر شدن شرایط، فرکانس آن افزایش می‌یابد.

Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم