برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک شبیه‌سازی از کاردیومیوپاتی است که در نوک قلب گرفته شده‌. به علت کاهش تراکم بطن چپ، صدای اول قلبی نرم‌تر از معمول شنیده می‌شود. S2 در نوک قلب طبیعی بوده و به علت نارسایی بطن چپ، S3 نیز شنیده می‌شود.

Sitting
نشسته
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient