برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از کوموتیو کوردیس (یا درست‌تر، کوموشیو کوردیس) است که در ناحیه‌ی شریان میترال شنیده می‌شود. این صدا با خوردن ضربه‌ای محکم به سینه، مانند برخورد ضربه‌ای توپ بیسبال، ایجاد می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated