برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

ورزش باعث افزایش عملکرد قلب می‌شود که منجر به افزایش ضربان قلب و افزایش شدت صدای اول قلب خواهد شد. در ضربان 120 در دقیقه، طول زمان سیستول و دیاستول برابر خواهد شد.


تست تردمیل
Treadmill test

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated