برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک شبیه‌سازی از صدای اول و دوم قلبی است که شدت آن کاهش یافته است. این صدا در بیماران چاق یا مبتلا به آمفیزم شنیده می‌شود. ممکن است سمع این صداهای کاهش‌یافته برای شما چالش‌برانگیز باشد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated