برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

اگر تقسیم صدای اول بزرگ (حدود 50 میلی‌ثانیه) باشد، نشانگر وضعیتی غیرطبیعی به نام «بلوک شاخه‌ی باندل راست» می‌باشد. این جداشدگی در اطراف تریکاسپید، واضح‌تر شنیده می‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated