برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

اگر تقسیم صدای اول بزرگ (حدود 50 میلی‌ثانیه) باشد، نشانگر وضعیتی غیرطبیعی به نام «بلوک شاخه‌ی باندل راست» می‌باشد. این جداشدگی در اطراف تریکاسپید، واضح‌تر شنیده می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Simulated