برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای اول قلبی می‌تواند به دو صدا، توسط یک فاصله‌ی بسیار کوتاه (50-70 میلی‌ثانیه) تقسیم شود. بخش میترال (حاصل بسته شدن دریچه‌ی میترال) از بخش تری‌کاسپید (حاصل بسته شدن دریچه‌ی تری‌کاسپید) بلندتر به گوش می‌رسد.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Simulated