برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کاهش شدت صدای اول قلب می‌تواند بر اثر وضعیت‌های غیرطبیعی مانند عفونت ویروسی کاردیومیوپاتی، سابقه‌ی حمله‌ی قلبی و کاهش عملکرد تیروئید اتفاق بیافتد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated