برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کاهش شدت صدای اول قلب می‌تواند بر اثر وضعیت‌های غیرطبیعی مانند عفونت ویروسی کاردیومیوپاتی، سابقه‌ی حمله‌ی قلبی و کاهش عملکرد تیروئید اتفاق بیافتد.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated