برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در این کیس، صدای اول قلبی به مراتب بلندتر از صدای دوم شنیده می‌شود. این صدا حاصل افزایش ضخامت دریچه‌ی میترال در حال حرکت است. بلند بودن بیش از حد صدای اول قلب، می‌تواند نشانه‌ای از نارسایی دریچه‌ی میترال باشد.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated