برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای چهارم قلبی در اواخر دیاستول و درست قبل از صدای اول ایجاد می‌شود. شدت صدای اول قلبی کاهش و شدت صدای دوم افزایش یافته است. صدای چهارم با افزایش سفتی بافت بطن چپ ایجاد می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Simulated