برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از یک سوفل بی‌گناه است. این سوفل حاصل شرایطی غیرقلبی مانند بارداری، پرکاری تیروئید، ورزش و کم‌خونی است. هنگامی که این افراد به درستی درمان شوند، این سوفل سیستولیک نیز از بین می‌رود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Bell / Diaphragm
بل / دیافراگم
Simulated