برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک صدای کریپیتاسیون است که معمولاً همگام با ضربان قلب در زیر جناغ شنیده می‌شود. این صدا ناشی از نفوذ هوا به مدیاستن است.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

نقطه‌ی ارب
Erbs-point

دیافراگم
Diaphragm
Patient