برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک صدای کریپیتاسیون است که معمولاً همگام با ضربان قلب در زیر جناغ شنیده می‌شود. این صدا ناشی از نفوذ هوا به مدیاستن است.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Erbs-point
نقطه‌ی ارب
Diaphragm
دیافراگم
Patient