برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

سوفل نارسایی دریچه‌ی میترال یک صدا با فرکانس متوسط و موج مستطیلی‌شکل است که در طول سیستول ادامه دارد. این صدا حاصل جریان خون آشفته از طریق عبور از لت‌های ناتوان دریچه‌ی میترال به دهلیز چپ است.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated