برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از سوفل پان‌سیستولیک است که معمولاً به نارسایی دریچه‌ی میترال ارتباط دارد. صداهای اول و دوم قلب طبیعی‌اند و یک سوفل مستطیلی‌شکل تمام سیستول را پر می‌کند.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated