برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از تنگی خفیف دریچه‌ی میترال است که معمولاً بر اثر بیماری‌های روماتیسمی قلب ایجاد می‌شود. به علت افزایش ضخامت لت‌های دریچه‌ی میترال، صدای اول قلبی شدت یافته است.


خوابیده به سمت چپ
Supine left side down

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Simulated