برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از ترکیب تنگی و نارسایی دریچه‌ی میترال است که در بیمار مبتلا به روماتیسم قلب شنیده می‌شود. صدای اول قلب بلندتر از معمول بوده و صدای دوم نیز جدانشده است.

Supine left side down
خوابیده به سمت چپ
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated