برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از افتادگی لت دریچه‌ی میترال است. یک کلیک میان‌-سیستولیک که به دنبال آن یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل وجود دارد.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated