برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این شبیه‌سازی میوکاردیت (التهاب عضلات قلب) است که در نوک قلب گرفته شده است. صدای اول قلب نرم‌تر از معمول شنیده می‌شود، زیرا عملکرد بطن چپ کاهش یافته است. صدای دوم قلب نیز در اطراف میترال طبیعی شنیده می‌شود.


نشسته
Sitting

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated