برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

یک صدای باز شدن دریچه‌ای به همراه صدای دوم قلب، می‌تواند تقلیدکننده‌ی دو بخش صدای دوم قلبی باشد. این صدا حاصل افزایش ضخامت لت‌های دریچه است که با باز شدنشان منجر به تولید این صدا می‌شوند.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated