برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از مجرای شریانی باز است که در ناحیه‌ی ریوی شنیده می‌شود. قبل از تولد، دو شریان بزرگ بدن به نام‌های آئورت و پولمونر توسط یک شریان خونی به نام داکتوس به هم متصل بوده‌اند.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated