برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از مجرای شریانی باز است که در ناحیه‌ی ریوی شنیده می‌شود. قبل از تولد، دو شریان بزرگ بدن به نام‌های آئورت و پولمونر توسط یک شریان خونی به نام داکتوس به هم متصل بوده‌اند.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated