برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نارسایی خفیف دریچه‌ی پولمونری است که ممکن است بر اثر عفونت لت‌های آن ایجاد شده باشد. صداهای اول قلب طبیعی بوده و صدای دوم نیز جدانشده و طبیعی است.


نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated