برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثال، جداشدگی ثابت صدای دوم قلبی را نشان می‌دهد که در دم و بازدم ثابت است و از بین نمی‌رود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated