برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در حین تنفس طبیعی، زمان بسته‌شدن دریچه‌های آئورت و پولمونر متفاوت است. این تفاوت باعث می‌شود که صدای دوم قلبی به صورت دوتکه شنیده شود. بیشترین جداشدگی صدای دوم هنگام اوج دم شنیده می‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Bell
بِل
Simulated
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated