برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در حین تنفس طبیعی، زمان بسته‌شدن دریچه‌های آئورت و پولمونر متفاوت است. این تفاوت باعث می‌شود که صدای دوم قلبی به صورت دوتکه شنیده شود. بیشترین جداشدگی صدای دوم هنگام اوج دم شنیده می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

بِل
Bell
Simulated

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated