برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

یکی دیگر از شرایطی که جداشدگی صدای دوم قلب را تقلید می‌کند، پلاپ تومور (یک صدای گذرا در اوایل دیاستول) است. اگر استتوسکوپ از به سمت ناحیه‌ی ریوی (پولمونز) ببرید، صدای پالپ تومور دیگر شنیده نمی‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated