برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

یکی دیگر از شرایطی که جداشدگی صدای دوم قلب را تقلید می‌کند، پلاپ تومور (یک صدای گذرا در اوایل دیاستول) است. اگر استتوسکوپ از به سمت ناحیه‌ی ریوی (پولمونز) ببرید، صدای پالپ تومور دیگر شنیده نمی‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated