برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این صدا، مثال صدای دوم قلب با جداشدگی ثابت (با کاهش شدت بخش آئورتی آن) است. در این جداشدگی می‌توانید اختلاف صدای دریچه پولمونری و آئورتی را در تشکیل S2 بیشتر متوجه شوید.

Sitting
نشسته
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated