برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این صدا، جداشدگی صدای دوم قلبی را نشان می‌دهد. زمان آن از 30 میلی‌ثانیه (در اوج بازدم) تا 60 میلی‌ثانیه (در اوج دم) متغیر است. اگرچه در جداشدگی طبیعی و فیزیولوژیک، این صدا در هنگام اوج بازدم، دوتکه شنیده نمی‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated