برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از تترالوژی فالو است که در موقعیت شریان تری‌کاسپید شنیده می‌شود. این یک ناهنجاری مادرزادی است که گاهی «سندرم کودک آبی» نیز خوانده می‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated