برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از تترالوژی فالو است که در موقعیت شریان تری‌کاسپید شنیده می‌شود. این یک ناهنجاری مادرزادی است که گاهی «سندرم کودک آبی» نیز خوانده می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Simulated