برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای سوم قلب در ابتدای دیاستول شنیده می‌شود و در جوانان و ورزشکاران یک پدیده‌ی طبیعی است. در افراد مسن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نارسایی احتقانی قلب باشد. این صدا به علت کاهش ناگهانی جریان خون از دهلیز چپ به بطن چپ ایجاد می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Patient