برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از تنگی متوسط دریچه‌ی تری‌کاسپید است که معمولاً بر اثر بیماری‌های روماتیسمی قلب ایجاد می‌شود. به علت افزایش ضخامت لت‌های دریچه‌ی تری‌کاسپید، صدای اول قلبی شدت یافته است.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

بِل
Bell
Simulated