برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای تنفس برونشیال صدایی لوله‌مانند است که در مقایسه با صدای وزیکولار فرکانس بالاتری داشته و زیرتر شنیده می‌شود. این صدا در طول نای به خوبی شنیده شده و هنگام سمع آن، یک وقفه‌ بین صداهای دمی و بازدمی شنیده می‌شود.


نشسته
Sitting

دیواره‌ی قفسه‌ی سینه
Chest wall

دیافراگم
Diaphragm
Patient