برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این صداهای طبیعی، در میانه‌ی کتف‌ها در سمت خلف شنیده می‌شوند. این صدا ترکیبی از صدای برونشیال از نای و صدای وزیکولار از آلوئول‌ها را منعکس می‌کند.


نشسته
Sitting

دومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-2l

دیافراگم
Diaphragm
Patient