برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کراکل (رال) خشن،صدایی منقطع و کوتاه است. این نوع از رال‌ها، نسبت به کراکل نرم (فاین)، رساتر، بم‌تر و بلندمدت‌تر هستند. این صدا به صدای حباب نیز تشبیه شده و شما می‌توانید با گرفتن چند تار مو میان انگشتانتان و مالیدن آن‌ها به هم در نزدیکی گوش، این صدا را تقلید کنید.

Sitting
نشسته
anterior-3l
سومین فضای بین‌دنده‌ای قدامی
Diaphragm
دیافراگم
Patient