برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کراکل (رال) خشن،صدایی منقطع و کوتاه است. این نوع از رال‌ها، نسبت به کراکل نرم (فاین)، رساتر، بم‌تر و بلندمدت‌تر هستند. این صدا به صدای حباب نیز تشبیه شده و شما می‌توانید با گرفتن چند تار مو میان انگشتانتان و مالیدن آن‌ها به هم در نزدیکی گوش، این صدا را تقلید کنید.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای قدامی
anterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient