برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کراکل (رال) نرم و ظریف (فاین)،صدایی منقطع، کوتاه و زیر (با فرکانس بالا) است. این صدا همانند سوختن چوب در شومینه، باز کردن چسب کاغذی و یا مچاله کردن سلفون شنیده می‌شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای قدامی
anterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient