برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کراکل (رال) انتهای دمی، در اواخر دم آغاز شده و شدت آن افزایش می‌یابد. این صدا معمولاً زیر (با فرکانس بالا) بوده و از لحاظ رسایی متنوع است. صدای این کراکل شبیه به جدا شدن چسب‌های پارچه‌ای (معروف به هوک لوپ) می‌باشد. این صدا از سمت خلفی ریه راحت‌تر شنیده شده و ممکن است با تغییر در وضعیت بیمار و یا با چند نفس عمیق پاکسازی شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient