برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

راب پلور (جنب) صدایی منقطع یا ممتد و شبیه به غژغژ می‌باشد. این صدا به صدای راه‌رفتن بر روی برف دست‌نخورده و یا ساییده شدن دو لایه چرم به یکدیگر نیز تشبیه می‌شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای قدامی
anterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient