برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

راب پلور (جنب) صدایی منقطع یا ممتد و شبیه به غژغژ می‌باشد. این صدا به صدای راه‌رفتن بر روی برف دست‌نخورده و یا ساییده شدن دو لایه چرم به یکدیگر نیز تشبیه می‌شود.

Sitting
نشسته
anterior-3l
سومین فضای بین‌دنده‌ای قدامی
Diaphragm
دیافراگم
Patient